سلام! خوبید اقای مهربان من؟ 
ببخشید که شده ام مثل کنه!! هی می‌چسبم به دامان پر مهر شما هی زار می زنم! هی می‌آیم در خانه شما هی در می‌زنم! هی دست‌هایم را دراز می‌کنم برای گدایی هی التماس می‌کنم! هی صدای‌تان می‌زنم هی ناله می‌کنم! هی دل‌تنگی می‌کنم از دوری‌تان هی نق می‌زنم! هی می‌سوزم از جدایی هی تب می‌کنم! هی ... دردسری شده‌ام برای‌تان مهربان من! 
می‌خواهید مرا بکشید راحت بشوید از دستم؟!


دریافت صدا