سلام! خوبید مهربان من! 
می‌بینید؟ چمدانم را بسته‌ام... آماده شده‌ام برای مسافرت! اگر اجازه بدهید امسال می‌خواهم تعطیلات را مزاحم شما بشوم! 13 روز تعطیلات در کنار شما و در خانه‌ی قشنگ شما خیلی می‌چسبد! ... 
مشکل این‌جاست که آدرس‌تان را ندارم... من همین جایم! با چمدان بسته!... آماده!... حیران!... 
مولایی جانم! می شود آدرستان را بفرمایید؟!!