شبهای دوشنبه وپنج شنبه پرونده‌ی اعمال، خدمت حضرت ولی عصر(عجل الل‍ه فرجه) عرضه می‌گردد.
- به به! چه پرونده‌ی شاه‌کاری! ببین چه کرده است این فرزند نازنینم! وای که چقدر دوستش می‌دارم...دریافت صدا