یا سلام و با سلام.

دردنوشته‌هائی که در این صفحه می‌بینید؛ اثر هنرمند دردآشنا «استاد سیدمحمد علوی» است.
از او اجازه گرفته‌شد تا واگویه‌هائی که در میانِ انبوهِ نوشته‌جات و نمایش‌نامه‌ها برای حضرت مهدی صلوات‌الل‍ه‌علیه نوشته است؛ تقدیم شما کند. و او بی‌ریا اجازه داد. مثلِ همیشه.
نوشته‌هائی هرچند کوتاه؛ که دوباره ما را به یادِ مولای تنهایمان می‌اندازد. در کنار آن‌ها البته، صدای دل‌نشینِ نویسنده را هم خواهید شنید.

و السلام علی باب المبتلی به الناس...
السلام علی المهدی...
گروه هنری مُهر مِهر