بین الحرمین... می‌روم به سوی مولایم حسین... پیرزنی در دستانش دانه‌ی کبوتر... نیمی فارسی نیمی عربی سوزناک می‌گویدم:
- بخر... بخر... بخاطرالحسین! بخاطرالحسین...
دل ترک خورده‌ام می‌شکند...
اشک امان نمی‌دهد...
دانه می‌ریزم برای کبوترها... نگاهم اما به گنبد مولایم حسین...
- مرا بخر مولا ! مرا بخر!... بخاطر العباس! بخاطر العباس...

 

دریافت صدا