به دنبال تو سرنهادم به هر کجا... تا هر کجا...
گشتم! شهرها را...خیابان‌ها را... کوچه‌ها را... مسجدها را یک به یک...
نیافتمت اما!
دل بیچاره‌ام از بیچارگی بغض کرد... شکست... گریست... اما نمرد!
اشک آب و جارو کرد خانه‌ی دلم را... زدود گرد و غبارش را...
تو آن‌جا بودی!
در خانه‌ی دلم...
پشت گردها، غبارها...
و من چه بی‌هوده به دنبال تو، در تمام این سال‌ها!
 
 
دریافت صدا