خواب دیدم پروانه‌ام...
خواب دیدم خانه‌ای دارم...
در آرام‌ترین مکان دنیا...
در با شکوه‌ترین قله‌ی عالم...
در زیباترین سرزمین هستی...
روی شانه‌ی تو!
 
 
دریافت صدا